Geschiedenis

Middelburg is ontstaan in de 9e eeuw toen de Vikingen op veroveringstocht Europa introkken. Als bescherming tegen de invallen van de landveroveraars wordt een ringwalburg opgeworpen, een vesting waaromheen een hoge aarden wal is gebouwd. Het is de ‘Middelste Burcht’ van Walcheren, het latere Middelburg.

Als de dreiging voorbij is, begint de burcht te profiteren van de gunstige ligging aan de rivier de Arne. Het ontwikkelt zich tot een levendig handelscentrum. Als Norbertijner monniken in de 12e eeuw een abdij in de vesting bouwen, vloeit daar een tweede bloeiperiode uit voort. In 1217 krijgt Middelburg stadsrechten.

Na de inname van Den Briel in 1572 blijft de bevolking aanvankelijk trouw aan de Spaanse koning, maar in 1574 moet ook Middelburg zich aansluiten bij Willem van Oranje. De Norbertijnen moeten vertrekken en de abdij valt in handen van het gewestelijk bestuur, dat er tot op de dag van vandaag nog steeds gehuisvest is.

VOC
Ten tijde van de VOC is Middelburg, na Amsterdam, de belangrijkste stad van Nederland. Scheepstimmerlieden bouwen in 200 jaar tijd ruim 300 nieuwe schepen op de scheepswerven en ook import en export van stoffen, thee en specerijen spelen een grote rol. In 1799 zijn de hoogtijdagen van de VOC echter voorbij. De compagnie is failliet en de Franse tijd begint. Dat doet de stad geen goed. De Fransen laten Middelburg begin 19e eeuw verpauperd achter en veel bouwwerken, stadswallen en stadspoorten verdwijnen. Toch staan er nog meer dan 1000 wettelijk geregistreerde monumenten overeind.

Tweede Wereldoorlog tot nu
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat een groot deel van Middelburg in vlammen op door een bombardement. Door tijdig waarschuwen valt het dodenaantal relatief mee, maar de binnenstad ligt grotendeels in puin.

Er wordt besloten om de bestaande architectuur, waaronder het stadhuis, in de oorspronkelijke stijl te renoveren of te herbouwen. Hierdoor heeft Middelburg haar historische karakter kunnen behouden.

Studentenstad
Tegenwoordig wonen er in de gemeente Middelburg bijna 50.000 mensen. Het provinciaal bestuur is in de Zeeuwse hoofdstad gevestigd. Sinds de komst van de University College Roosevelt (UCR) in 2004 is Middelburg ook een echte studentenstad.
Bron

Bezienswaardigheden en monumenten in Middelburg
Middelburg heeft een rijk verleden en dat is te zien. Wandel door de stad en vergaap je aan monumenten, imposante gevels, oude straten en pleinen. Hier ervaar je de geschiedenis van de hoofdstad van Zeeland.

Gouden tijden
In de Gouden Eeuw was Middelburg, na Amsterdam, de belangrijkste stad van Nederland. Veel huis- en straatnamen herinneren nog aan het rijke handelsverleden van de stad. In het centrum van Middelburg zijn nog steeds panden te zien die herinneren aan deze gouden periode. De stad telt meer dan 1100 beschermde rijksmonumenten. In dit historisch decor vind je nu veel winkels, terrassen en horeca.

Lange Jan, het middelpunt van de stad
Niet te missen in het stadshart van Middelburg en ver daarbuiten is Abdijtoren Lange Jan. De imposante Abdijtoren torent overal bovenuit. In de zomermaanden kun je de 207 treden van de toren beklimmen en geniet je van een fenomenaal uitzicht over Middelburg en de wijde omgeving. Ook als het donker wordt, zijn alle spotlights op de Lange Jan gericht en is hij het stralende middelpunt van de stad. Fun fact: de Lange Jan is letterlijk naast ons pand gevestigd!

De Abdij van Middelburg, parel van de stad
Eén van de parels in de stad is De Abdij van Middelburg. Tot 1574 werd het gebruikt als klooster, later als zetel van het provinciaal bestuur. Het complex heeft een lange geschiedenis waarin het meerdere keren werd gerestaureerd. Na verwoestende bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Abdij opnieuw opgebouwd. Tegenwoordig zit de Provincie Zeeland nog altijd gevestigd in de Abdij. Het Abdijplein is regelmatig het decor voor culturele evenementen, waaronder het Zeeland Nazomer Festival en het Zeeuwse Ringrijden.

Karakteristiek stadhuis
Het middeleeuwse stadhuis is één van de meest karakteristieke gebouwen in het centrum van Middelburg. Sinds de bouw in de 16de eeuw is er veel veranderd dit rijksmonument. De stadhuistoren wordt door lokale bewoners ook wel ‘Malle Betje’ genoemd, omdat de klok achter loopt en later slaat dan Lange Jan. Na de Tweede Wereldoorlog moest het stadhuis grotendeels opnieuw worden opgebouwd. De verlichting van de gevel zorgt ervoor dat het vooral ‘s avonds een bewonderenswaardig geheel is.

Hoe komt Boutiquehotel The Roosevelt aan zijn naam?

Boutiquehotel The Roosevelt dankt zijn naam aan Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) president van de Verenigde Staten tussen 1933 en 1945. Zijn voorouders zijn afkomstig uit Zeeland en de familie onderhoud warme banden met Nederland en Zeeland.

Als enige president werd hij vier achtereenvolgende malen verkozen. Hij bracht de New Deal politiek ten uitvoer, een programma om Amerika er na de Grote Depressie van de jaren dertig weer bovenop te helpen. Nadat in Europa de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, was hij ervan overtuigd dat Amerika niet langs de zijlijn mocht blijven toekijken. Zijn State of the Union, (troonrede) die hij op 6 januari 1941 hield, was vooral bedoeld om het Congres – het Amerikaanse parlement – ervan te overtuigen dat de VS moesten ingrijpen.

Vier Vrijheden
Hij introduceerde in zijn betoog de ‘Four Freedoms’: vier essentiële vrijheden die voor iedereen in de wereld bereikbaar moesten zijn.

Deze Vier Vrijheden zijn:

  • vrijheid van meningsuiting
  • vrijheid van godsdienst
  • vrijwaring van gebrek
  • vrijwaring van vrees

Met dit beroep op een van de grootste en meest belangrijke waarden uit de Amerikaanse samenleving – vrijheid – hoopte hij het Congres te overtuigen dat Amerika zijn verantwoordelijkheid moest nemen en betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog niet mocht ontlopen.

Eleanor Roosevelt
Zijn vrouw, Eleanor Roosevelt bleef na het overlijden van haar man op 12 april 1945 zijn gedachtegoed wereldwijd onder de aandacht brengen. Het was mede aan Eleanors inspanningen te danken dat Roosevelts Four Freedoms na de oorlog een standaard werden voor de mensenrechten. De Four Freedoms werden al in april 1945 opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties. Ze lagen mede ten grondslag aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Eleanor was bij de opstelling daarvan nauw betrokken.

Four Freedoms Awards
Toen in 1982 de herdenking van tweehonderd jaar betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland samenviel met het honderdste geboortejaar van Franklin Delano Roosevelt werd in de geest van Roosevelts vrijheden een onderscheiding in het leven geroepen: de Four Freedoms Awards.

Elk jaar wordt voor elk van de Vier Vrijheden een award uitgereikt en daarnaast de International Four Freedoms Award (een algemene vrijheidsprijs). De eerste ceremonie waarbij de Awards werden uitgereikt, vond in 1982 plaats in de Nieuwe Kerk in Middelburg, recht tegenover ons hotel. Sinds die tijd brachten de Awards om het jaar vooraanstaande personen en mensenrechtenstrijders naar Middelburg.

Bekende laureaten zijn o.a. Nelson Mandela, Olof Palme, Malala, Dr. Mukwege, Angela Merkel, Malala, Václav Havel en de Dalai Lama.

In Middelburg zijn nog twee andere instellingen sterk verbonden met het gedachtegoed van de Roosevelts: het Roosevelt Study Center (1986), dat onderzoek verricht naar de Amerikaanse geschiedenis, en het University College Roosevelt (2004).

Geopend door kleinkinderen Roosevelt
Tijdens de uitreiking van de Four Freedom Awards verblijven de nakomelingen van Franklin en Eleanor Roosevelt en de laureaten in ons hotel. In 2016 hebben Anne en Elliott Roosevelt, kleinkinderen van Franklin Delano Roosevelt, ons hotel officieel geopend.